About the migration card

In accordance with the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 413 of August 16, 2004 “On migration card” a foreign citizen entering the Russian Federation should obtain and fill in a migration card and submit it to a border control officer.  If the information provided in the migration card is consistent with the information contained in his visa and passport, a border control officer puts a stamp indicating the entry to the Russian Federation.

Migration card forms are issued to foreign citizens entering the Russian Federation free of charge by border control officers or by representatives of organizations providing transport services to foreigners entering the Russian Federation.

The migration card should be kept by a foreign citizen during the whole period of stay in the Russian Federation and should be submitted together with other documents in order to be registered at the place of stay in Russia.

In case of damage or loss of a migration card, a foreign citizen must within 3 days notify the territorial office of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation at the place of stay. If a foreign citizen submits documents on the basis of which he entered Russia, he gets a free duplicate of the migration card. When leaving the Russian Federation, a foreign citizen must return the migration card to a border control officer at the checkpoint of the Russian state border.

Om migrationskortet

I enlighet med Ryska Federationens regeringsförordningen "Om migrationskortet" (den 16 augusti 2004, nr. 413) krävs det att en utländsk medborgare under inresan till Ryska Federationen får, fyller i migrationskortet och lämnar det till tjänsteman vid gränskontrollet, som, om informationen i migrationskortet stämmer överens med uppgifterna i visumet och passet, sätter ett stämpel om inresan till Ryssland i personens migrationskort.

Migrationskortetsformulär utdelas gratis till utländska medborgare vid inresan till Ryska Federationen av migrationskontrollen eller av företrädare för transportbolag som tillhandahåller transporttjänster för utländska medborgare som kommer till Ryssland.

Migrationskortet förvaras av en utländsk medborgare under hela perioden av hans vistelse i Ryska Federationen och visas tillsammans med andra handlingar som krävs för registreringen på vistelsen.

Vid skada eller förlust av migrationskortet måste en utländsk medborgare inom tre dagar meddela om detta till Rysslands inrikesministeriums territoriella organ. Om en utländsk medborgare lämnar in handlingar på grundval av vilka han kom in till Ryska Federationen, får han en gratis kopia av migrationskortet.

Vid utresan från Ryska Federationen krävs det att en utländsk medborgare överlämnar migrationskortet till en tjänsteman vid gränskontrollpunkten.